განვადების პირობები


ბანკი რესპუბლიკა

კომპანია Lamode.ge გთავაზობთ ბანკ რესპუბლიკასთან განვადებას ექსკლუზიური პირობებით. შეავსეთ მარტივი ონლაინ აპლიკაცია სახლიდან გაუსვლელად და მიიღეთ პასუხი თქვენს განაცხადზე 1 სთ-ში.

განვადების პირობები:

 • უპროცენტო თვეების რაოდენობა: 3-დან 6 თვემდე
 • განვადების ხანგრძლივობა: 3-დან 12 თვემდე
 • ჯამური განვადების თანხა: 150-დან 5000 ლარამდე
 • წინასწარი დაფარვის საკომისიო: 0
 • მინიმალური თანამონაწილეობა: 0

მინიმალური მოთხოვნები:

მსესხებლის ასაკი: 18-დან 65 წლამდე
ყოველთვიური შემოსავალი: 200 ლარი თბილისში; 100 ლარი რეგიონებში

დასაშვებია სხვადასხვა საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი:

 • ხელფასი
 • იჯარა
 • დივიდენდი
 • პროფესიული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი
 • შემოსავალი სოფლის მეურნეობიდან
 • გზავნილები
 • ბიზნესი


ლიბერთი ბანკი

ლიბერთი ბანკი ერთ-ერთი ლიდერი ბანკია ონლაინ გავნადების სისტემაში. შეავსეთ ონლაინ აპლიკაცია და მიიღეთ პროდუქტი სახლიდან გაუსვლელად.

განვადების პირობები:

 • საპროცენტო განაკვეთი : 0% დან 
 • მინიმალური თანამონაწილეობის თანხა: 0
 • განვადების ხანგრძლივობა: 3 - დან 12 თვემდე 
 • ჯამური განვადების თანხა: 80 დან 5,000 ლარის ჩათვლით 

მინიმალური მოთხოვნები:

მსესხებლის ასაკი: 21-დან 70 წლამდე
ყოველთვიური შემოსავალი: 100 ლარი თბილისში; პენსიის მინიმალური შემოსავალი 80 ლარი

დასაშვებია სხვადასხვა საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი:

 • ხელფასი
 • იჯარა
 • დივიდენდი
 • პროფესიული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი
 • შემოსავალი სოფლის მეურნეობიდან
 • გზავნილები
 • ბიზნესი
 • სახელმწიფო პენსია

რეგიონების შემთხვევაში აპლიკანტი ხელშეკრულებას აფორმებს ადგილობრივი ლიბერთი ბანკის ფილიალში.